Kampanje på Quick Cure og ECO frem til 31.03.2023, eller så lenge lageret rekker.

Personvern

Personvernerklæring for kunder av
Nordic Glasscoat AS

(Org.nr.:930682527)

Nordic Glasscoat AS ivaretar og beskytte alle våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person eller kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Nordic Glasscoat AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille varer og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning krever.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Nordic Glasscoat AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle varer og tjenester som leveres av Nordic Glasscoat AS.

2. VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Nordic Glasscoat AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

I tillegg registrer Nordic Glasscoat AS informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel oversikt over hva som er kjøpt av varer.

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de varer og tjenester du har registrert deg for, og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveranser, service, produktinformasjon, reklamasjonshåndtering og fakturering.

2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler «cookies».

På noen deler av *.nordicglasscoat.no vil informasjonskapsler «cookies» kunne bli benyttet. Dette gjelder eksempelvis på våre hjemmesider. Cookies brukes for å gjøre *.nordicglasscoat.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

3. OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Nordic Glasscoat AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Nordic Glasscoat AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

4. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg/dere til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Nordic Glasscoat AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Nordic Glasscoat AS forestår deler av den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Nordic Glasscoat AS sitt krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5. DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Nordic Glasscoat AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

6. REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Vår behandling av personopplysninger endres, eller
b. revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Nordic Glasscoat AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

7. HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med oss via post@nordicglasscoat.no dersom du vil ha mer informasjon om Nordic Glasscoat AS’s behandling av personopplysninger.Nordic Glasscoat AS